Czym jest odczyn gleby i jak go zmienić?

0
Czym jest odczyn gleby i jak go zmienić?

Zakwaszone gleby są jednym z największych problemów polskiego rolnictwa. W skali kraju jest ponad 50% ziem, które wymagają wapnowania. Najczęściej jest to spowodowane przyczynami naturalnymi. Większość z nich została wytworzona ze skał pozbawionych węglanu wapnia. W Polsce dominują lekkie gleby podatne na wymywanie wapnia i magnezu, więc do odkwaszania stosuje się wapno ekologiczne.

Czym jest odczyn gleby i dlaczego jest taki ważny?

Odczyn gleby jest czynnikiem decydującym o rozpuszczalności w wodzie składników pokarmowych, a tym samym o możliwości pobierania ich przez roślinny. Jeśli odczyn gleby jest kwaśny, to składniki pokarmowe są trudno przyswajalne – co w konsekwencji doprowadza do słabszych plonów roślin. Kwaśna gleba powoduje również zwiększona akumulację metali ciężkich w roślinach – są one łatwiej pobierane z gleby.

W ekologicznym rolnictwie bardzo ważna jest wysoka jakość plonów, dlatego tak istotny jest dobry stan gleby. Wapnowanie ziemi odbywa się dopiero po zmierzeniu pH. Prawidłowe wynosi poniżej 5,6 pH – jest to dolna granica kwaśnego odczynu. Badanie można dokonać w dowolnej stacji chemiczno-rolniczej lub wykwalifikowanych laboratoriach. Gleby powinny być wapnowane. Dlatego na ziemiach o niższym poziomie pH należy stosować wapno ekologiczne.

W certyfikowanych gospodarstwach mogą być stosowane wyłącznie nawozy ekologiczne m.in. wapno ekologiczne oraz inne środki poprawiające właściwości gleby. W rolnictwie ekologicznym nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych – jest to główna przyczyna zakwaszanie gleb. Przez okres stosowania wapna ekologicznego (4-5 lat) należy prowadzić regularne badania gleby.