Rasy psów, które są godne uwagi

0
Rasy psów, które są godne uwagi

Rasów psów jest niezliczona ilość, dlatego tak ciekawe jest dowiadywanie się o nich nowych rzeczy. W końcu są one najlepszymi przyjaciółmi człowieka więc musi być ich dużo. Warto przyjrzeć się, jakie cechy mają psy wybranych ras.

Która rasa psów je ryby?

Dingo jest psem, który chętnie je ryby. Są to psy, które znane są z przebywania na terenie Australii. Są one dzikie i nie całkiem udomowione. Dieta dingo zawiera gry­zo­nie, kol­czat­ki, kraby, owoce i owady.

Psy z niebieskim oczami

Charakterystyczne niebieskie oczy mają Husky. Bardzo często u tych psów można również zauważyć ciekawą przypadłość. Jedno oko jest inne od drugiego.

Pochodzenie Rottweilerów

Nazwa tych psów pochodzi od nazwy miasta, jaką jest Rottweil. Jest to najstarsza rasa psów pasterskich. Została nazwana od niemieckiego miasta. Możliwe, że wywodzą się od sta­ro­żyt­nych rzym­skich psów Dro­ve­ró­w, spro­wa­dzo­nych na tereny dzi­siej­szych Niemiec przez rzym­skich le­gio­ni­stów. W średniowieczu były one określane jako psy-rzeźniki, ponieważ wykorzystywano je do ciągnięcia wozów, w którym przewożone było mięso.

Yorkshire Terrier – po co powstała ta rasa?

Rasę tych psów wyhodowano po to, aby polowały na szczury. Były wykorzystywane do zwalczania plag szczurów i myszy. Początkowo psy te należały do klasy robotniczej. Chętnie kupowali je tkacze, którzy w swoim zakładach mieli problem ze szczurami i myszami.

Wilczak czechosłowacki

Jest to rasa powstała z połączenia owczarka niemieckiego z wilkiem. W stacji ho­dow­la­nej pro­wa­dzo­nej przez wojsko skrzy­żo­wa­no wilka eu­ra­zja­tyc­kie­go z owczar­kiem nie­miec­kim. Wilczaki mają bardzo dobrze rozbudowany zmysł węchu. Potrafią biegać na bardzo długie odległości. Były wykorzystywane przez czechosłowacką policję. Obecnie korzystają z nich służby graniczne.

Dalmatyńczyki

Są to psy pochodzące z Chorwacji. Ich nazwa odzwierciedla pochodzenie z Dalmacji. Jest to region znajdujący się na Adriatyku. Był to region, który we wczesnym średniowieczu był zasiedlany przez Chorwatów. Na pewno każdy kojarzy te psy z popularnego filmu 101 Dalmatyńczyków.